Spel Boef in de Wijk en onderzoek naar veiligheid

 

Doe jij op maandag 27 januari ook mee met het interactieve politiespel Boef in de Wijk? Met aanwijzingen van de politie spoor je de Boef in de Wijk op. Degene die de boef als eerste heeft gevonden, wint het spel. We laten je hiermee op een leuke manier met andere ogen naar je eigen omgeving kijken. We geven tips wat je kunt doen bij een verdachte situatie.

In deze video een voorproefje van het spannende spel.

 

Kom op maandag 27 januari om 16.45 uur naar de Antonius Abt School in Slot Haverleij en doe mee!  Voor een broodje en iets te drinken wordt gezorgd. 

 

Onderzoek veiligheid

Dezelfde avond gaat ook een onderzoek van start. Verbeteren van de veiligheid en de veiligheidsgevoelens van inwoners. Dit vraagt om maatwerk per wijk. We gaan hierover in gesprek met inwoners en organisaties in alle wijken en dorpen. Na Maaspoort en Empel gaan we dat nu in Engelen, Bokhoven en Haverleij doen.

 

Burgemeester in gesprek

Burgemeester Jack Mikkers zal er ook zijn: “Dit spel geeft aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan. We willen graag horen hoe jij tegen de veiligheid in je eigen omgeving aankijkt. Zo kunnen we samen Engelen en Bokhoven nog veiliger maken.”

 

Programma

-       16.45-17.15 uur :         Ontvangst ouders en leerlingen met een broodje en drinken

-       17.15 uur:                    Opening door burgemeester Jack Mikkers over veiligheid in Engelen

-       17.45 uur:                    Start spel Boef in de Wijk

Leerlingen doen in groepjes van 3 tot 4 onder begeleiding van een ouder mee aan het spel en dragen een verkeershesje.

Meenemen van een mobieltje met internet is nodig zodat de politie via social media aanwijzingen kan geven.

-       19.15 uur:                    Einde spel en prijsuitreiking

-       19.30 uur:                    Afsluiting

-       19.30 -20.00 uur:         Mogelijkheid om met burgemeester, wijkagent en wijkmanager persoonlijk in gesprek te gaan

 

Meld je aan

Meld je aan via de Facebookpagina van de Politie Den Bosch.

 

Geef je mening over veiligheid

Kun je er niet bij zijn, maar wil je toch laten weten hoe je over de veiligheid in Engelen denkt? Dat kan vanaf 27 januari op www.s-hertogenbosch.nl/veiligheidsplan.

 

Fotografie

Er zullen deze avond foto’s worden gemaakt. Wie daar geen toestemming voor geeft, kan dit aangeven bij de fotograaf.

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact met me op.

 

Met vriendelijke groet,

Ronnie van Gaal

Wijkmanager Engelen-Bokhoven, Empel, Maaspoort

e-mail: r.vangaal@s-hertogenbosch.nl

 

06-55190462

Volgende Openbare Vergadering BREB,  17 februari 2020, 20.00uur

Engelenburcht, Heuvel 18, Engelen

Wilt u inspreken over een van de onderwerpen op de agenda, of een ander voor u belangrijk onderwerp, meld u dan aan als inspreker op de openbare vergadering.

zie voor agenda en verslag vorige vergadering 'Agenda en Vergaderingen'

VOOR EEN VEILIGE, DUURZAME EN DYNAMISCHE LEEFOMGEVING

Over ons

De Bestuursraad Engelen Bokhoven is een door bewoners gekozen vertegenwoordiging van de bevolking en is bevoegd omtrent aangelegenheden, waarbij de belangen van zijn werkgebied specifiek zijn betrokken, aan burgemeester en wethouders of aan de burgemeester aanbevelingen te doen. Gevraagd en ongevraagd.

Wat we doen

Wij adviseren de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zaken die belangrijk zijn voor het behoud en de toekomst van Engelen (incl. Haverleij) en Bokhoven

Contact

U kunt zich als bevolking direct tot de portefeuillehouders of het secretariaat wenden. En/of via email aan: info@bestuursraad.nl

 


Dit is waar wij om geven

De Bestuursraad wil opkomen voor de bewoners ten behoeve van een optimaal veilige en leefbare woonomgeving. De Bestuursraad wil dit doen door het signaleren en oplossing te bieden voor problemen en door bestaande positieve initiatieven te versterken of te ontwikkelen. Daarbij wil zij de betrokkenheid van de burgers vergroten en er voor zorgen dat zij daadwerkelijk betrokken zijn of gestimuleerd worden bij te dragen aan het welbevinden van iedereen in het werkgebied van de Bestuursraad. Lees meer over onze huidige werkzaamheden