Volgende Openbare Vergadering BREB,  23 maart 2020, afgelast

Dames en heren,

Hierbij deel ik aan u mee dat de openbare vergadering van de Bestuursraad Engelen en Bokhoven van 23 maart a.s. wordt afgelast.

Met vriendelijke groet,

Jane Pawiroredjo

Bestuurlijk juridisch medewerker │afdeling Bestuursondersteuning │ gemeente ’s-Hertogenbosch │ j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl | (073) 615 56 75 │ Postbus 12345 │ 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch │ www.s-hertogenbosch.nl

Annulering Informatieavond 18 maart 2020 ‘Pelletverwarming op de korrel’ 

 

Was gepland in De Engelenburcht, Heuvel 18 in Engelen. Inloop vanaf 19.30u. met koffie en thee. Start voordracht door Theo Smit om 20.00u. 

Engelenburcht, Heuvel 18, Engelen

Wilt u inspreken over een van de onderwerpen op de agenda, of een ander voor u belangrijk onderwerp, meld u dan aan als inspreker op de openbare vergadering.

zie voor agenda en verslag vorige vergadering 'Agenda en Vergaderingen'

VOOR EEN VEILIGE, DUURZAME EN DYNAMISCHE LEEFOMGEVING

Over ons

De Bestuursraad Engelen Bokhoven is een door bewoners gekozen vertegenwoordiging van de bevolking en is bevoegd omtrent aangelegenheden, waarbij de belangen van zijn werkgebied specifiek zijn betrokken, aan burgemeester en wethouders of aan de burgemeester aanbevelingen te doen. Gevraagd en ongevraagd.

Wat we doen

Wij adviseren de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zaken die belangrijk zijn voor het behoud en de toekomst van Engelen (incl. Haverleij) en Bokhoven

Contact

U kunt zich als bevolking direct tot de portefeuillehouders of het secretariaat wenden. En/of via email aan: info@bestuursraad.nl

 


Dit is waar wij om geven

De Bestuursraad wil opkomen voor de bewoners ten behoeve van een optimaal veilige en leefbare woonomgeving. De Bestuursraad wil dit doen door het signaleren en oplossing te bieden voor problemen en door bestaande positieve initiatieven te versterken of te ontwikkelen. Daarbij wil zij de betrokkenheid van de burgers vergroten en er voor zorgen dat zij daadwerkelijk betrokken zijn of gestimuleerd worden bij te dragen aan het welbevinden van iedereen in het werkgebied van de Bestuursraad. Lees meer over onze huidige werkzaamheden