Download
Dorpstafel Energietransitie presentaties
Microsoft Power Point presentatie 15.3 MB
Download
Presentatie 06022024 metamophose Orduyne
Microsoft Power Point presentatie 4.3 MB
Download
Informatie VVE kastelen Engelen-Bokhoven
Microsoft Power Point presentatie 7.6 MB

Volgende Openbare Vergadering BREB op maandag 6 mei 2024 om 20.00 uur in de engelenburcht

Download
2024-05-06 BR Engelen en Bokhoven agenda
Adobe Acrobat document 17.4 KB
Download
verslag BR Engelen en Bokhoven 4 maart 2
Adobe Acrobat document 130.3 KB
Download
2024-03-04 Presentatie De kracht van sam
Adobe Acrobat document 1.5 MB
Download
2024-03-04 Presentatie Ontwikkelingen He
Adobe Acrobat document 1.7 MB

Wilt u inspreken over een van de onderwerpen op de agenda, of een ander voor u belangrijk onderwerp, meld u dan aan als inspreker op de openbare vergadering, dit kan via: info@bestuursraad.nl

zie voor agenda en verslag vorige vergadering 'Agenda en Vergaderingen'

Download
Gebiedspaspoorten Groen en Klimaatbeheer
20240109_Gebiedspaspoorten groen en klim
Adobe Acrobat document 85.0 MB

VOOR EEN VEILIGE, DUURZAME EN DYNAMISCHE LEEFOMGEVING

Over ons

De Bestuursraad Engelen Bokhoven is een door bewoners gekozen vertegenwoordiging van de bevolking en is bevoegd omtrent aangelegenheden, waarbij de belangen van zijn werkgebied specifiek zijn betrokken, aan burgemeester en wethouders of aan de burgemeester aanbevelingen te doen. Gevraagd en ongevraagd.

Wat we doen

Wij adviseren de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zaken die belangrijk zijn voor het behoud en de toekomst van Engelen (incl. Haverleij) en Bokhoven

Contact

U kunt zich als bevolking direct tot de portefeuillehouders of het secretariaat wenden. En/of via email aan: info@bestuursraad.nl

 


Dit is waar wij om geven

De Bestuursraad wil opkomen voor de bewoners ten behoeve van een optimaal veilige en leefbare woonomgeving. De Bestuursraad wil dit doen door het signaleren en oplossing te bieden voor problemen en door bestaande positieve initiatieven te versterken of te ontwikkelen. Daarbij wil zij de betrokkenheid van de burgers vergroten en er voor zorgen dat zij daadwerkelijk betrokken zijn of gestimuleerd worden bij te dragen aan het welbevinden van iedereen in het werkgebied van de Bestuursraad. Lees meer over onze huidige werkzaamheden