meer biodiversiteit in onze dorpen

wie en wat hebben we daarbij nodig?

vlinders en insecten

Acties:

- bouwen van insectenhotels met de kinderen van de basisscholen

- bij aanplant en vergroening kiezen voor vlinder- en insectvriendelijke struiken en bomen

bloemen en Planten

Acties:

- minder vaak maaien en slechts een beperkt gedeelte van de berm maaien (past bij het nieuwe maaibeleid)

- op groenstroken, kleine veldjes en dijktaluds biologisch bloemenzaad inzaaien

- actie bewoners om bij ingezaaide stroken bordjes te plaatsen met Niet Maaien AUB! en met Actie Biodivers en Bloeiend Bokhoven/Engelen

- Tegels eruit-Groen erin stimuleren!

Mensen en  dieren

Acties:

- kinderen van de basisschool onderhouden een schooltuin waarin bloemen, groente en fruit wordt opgekweekt.

- bijenkast(en) in de Kasteeltuinen. Waarom zijn bijen (en insecten) zo belangrijk?

- Kinderen ervaren en delen op deze manier het belang en de waarde van de natuur.