Maak kennis met de Leden van de Bestuursraad

Team bestuursraad '22-'26

Voorzitter: Rob Pander Maat

Secretaris: Remco Frenken

Penningmeester: Pieter Kemper

Rob Pander maat: voorzitter

Rob Pander Maat (1954) nog gedeeltelijk actief na pensionering als ingenieur

 

Sinds 1996 woon ik samen met mijn lieve echtgenote Monique en onze 2 hondjes Simba en Linne op de Oeverzwaluw 42 hier in Engelen. Ooit heb ik een studie Werktuigbouwkunde aan de TU afgerond en daarna heb ik bij een viertal multinationals gewerkt, in technische ontwikkeling, marketing & verkoop en business development. Ik werkte altijd in de meest uiteenlopende teams. Ik heb veel gereisd naar alle continenten en veel met andere culturen van doen gehad. Grote infrastructurele projecten in de wereld, maar ook  energievoorziening, olie en gas, offshore, en windenergie voornamelijk op zee, vormden onderdeel van mijn werk. Bij Bosch Rexroth was er veel aandacht voor alternatieve energieën. Ik heb dan ook uitgesproken ideeën waar het met onze energievoorziening en klimaatbeheersing naar toe zou moeten om onze planeet voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar te houden.

Na mijn pensionering wilde ik zeker ook in mijn eigen leefomgeving actief worden. Daarom dat ik al 3 jaar als toegevoegd lid bij de bestuursraad van Engelen/Bokhoven actief ben. Ik krijg bijzonder veel energie van met enthousiaste mensen aan onze eigen leefomgeving te werken. Daarom wil ik mij verder blijven inzetten voor wonen, leefomgeving, ontmoeten en energietransitie, en actief meebouwen aan een DorpsOntwikkelingsPlan (DOP).

Remco Frenken: secretaris

Remco Frenken (1968)  Zelfstandig consultant op het gebied van energiemarkten

 

In 2003 ben ik in Engelen komen wonen op de Hoefslag, samen met echtgenote Renáta en kinderen Lucas en Martin. Wij kwamen uit Almere, i.v.m. mijn baan bij Essent als manager energiehandel zochten we iets in omgeving Den Bosch en kwamen we in Engelen uit. Het dorp sprak ons meteen aan; klein genoeg om je persoonlijk betrokken te voelen en groot genoeg om diverse verenigingen en activiteiten te hebben.

Ik ben bestuurslid van tafeltennisvereniging Recrea en daarnaast ook lid van de hardloopclub en de ondernemersvereniging. Verenigingen hebben een wisselwerking: een bloeiende vereniging houdt het dorp aantrekkelijk, maar een vereniging heeft ook een mix van leden van diverse leeftijden nodig om ‘critical mass’ te houden. Ik vind het daarom belangrijk dat Engelen en Bokhoven inspelen op nieuwe ontwikkelingen en daardoor aantrekkelijk blijven voor diverse bewoners. Hoe kunnen we het goede behouden, maar ook bouwen aan een toekomstbestendige gemeenschap, inspirerend voor zowel jong als oud en zowel nieuwe als huidige inwoners?

In de BREB wil ik daarom bijdragen aan de lokale ontwikkelingen rondom Engelenburcht, St. Lambertuskerk en Engelermeer. Ik wil daarnaast mijn inzichten op het gebied van energie inbrengen om de bijdrage van onze dorpsgemeenschap aan het thema ‘klimaatneutraal’ te concretiseren. 

Pieter kemper: penningmeester

Pieter Kemper (1955) nu 66 jaar oud.  

 

Ik heb oorspronkelijk Geschiedenis gestudeerd maar toen ik moeilijk aan de slag kwam, ben ik geswitched naar Finance. De afgelopen jaren in gekozen vertegenwoordigende organen gewerkt: o.a Pensioenfonds.

We zijn in 2005 vanuit Den Bosch gekomen en wonen hier met buitengewoon veel plezier.  We zijn beiden met pensioen, nét voor de Corona periode.

Duurzaamheid interesseert mij sinds het rapport van Rome (1973) en vooral mobiliteit. Een veel prominentere plaats voor de fiets mag van mij en bovendien is fietsen  gezond. Binnen een straal van 10 km fiets ik altijd. Het regent maar 7-8% van de tijd in Nederland. Dus 92% van de tijd is het droog!

Ik zou het een succes vinden als het aspect duurzaamheid in ruime zin nadrukkelijker op de agenda komt in Engelen. De gemeente(raad) heeft recent de nota Warmtetransitie 1.0 goedgekeurd, maar ik vind het resultaat  teleurstellend: Engelen wordt niet eens genoemd. Kijk naar Nijmegen! Daar is haarfijn beschreven in welk tempo elke wijk wanneer van het gas af gaat. Als je nu aan vervanging van een gasketel toe bent, dan is het toch van belang om te weten wat nu de beste oplossing is. Waarom kan dat in Den Bosch nu niet?

Yvonne Schram

Yvonne Schram / 65 jaar/ studeerde onderwijsrecht en onderwijseconomie in Leiden/ ervaring o.a. als wethouder (’s-Hertogenbosch), wnd. burgemeester/wethouder (Uden) en gemeentesecretaris (Valkenswaard). Kinderen wonen in Oosterhout (NB) en Almere.

 

Sinds 2018 voorzitter van de bestuursraad.

Ik woon met Jacques van de Vall en Friese Stabij Okke in Engelen. Ik heb Engelen, in de 31 jaar dat wij hier wonen, zien groeien en veranderen. Die veranderingen vragen om een visie en beleid voor de toekomst met respect voor de eigen dynamiek en identiteit van Engelen en Bokhoven.

De afgelopen vier jaar heb ik mij, naast het voorzitterschap, in de bestuursraad ingezet voor het versterken van het aanbod wonen, welzijn en zorg: aandacht voor senioren, mensen met een beperking en jongeren en het voorkomen van noodgedwongen vertrek uit ons prachtige dorpen. Met de gemeente onderzoeken we de mogelijkheden om (zorg)woningen en starterswoningen te realiseren. Het ontwikkelen van meer passende woonconcepten voor senioren helpt om doorstroming te verbeteren en is dus ook van belang voor woningzoekende starters en gezinnen. Ik stel mij graag voor een derde termijn verkiesbaar om het DorpsOntwikkelingsPlan voor de komende 10 jaar vorm te geven in de nieuwe periode. 

Ruud van Eggelen

Ruud van Eggelen (1963) Eigenaar van CM3 custom-made BV ontwerp- en engineeringsbureau, dat maatwerk levert in architectuur en de inrichting van de openbare ruimte

 

Als oud Bokhovenaar ben ik weer teruggekeerd naar mijn roots. Afgelopen jaar heb ik samen met mijn vriendin Anna Hutten een nieuw huis gebouwd aan de Bokhovense Maasdijk in Bokhoven.

Het voelt goed om weer thuis te zijn en wat me als eerste opviel was dat je de stilte van de Maas kunt horen. De rust, ruimte en uitzichten zijn prachtig maar ook het dorpsleven waar met elkaar leuke en sociale initiatieven georganiseerd worden.

Voor mijn werkzaamheden als ontwerper kom ik door heel het land en werk aan zeer uiteenlopende projecten die vaak te maken hebben met inleving en samenleving. Ik vind het belangrijk dat Bokhoven als dorp vertegenwoordigd is in de BREB en wil mezelf inzetten voor het behoud van de identiteit van de dorpen en een fijne en veilige leefomgeving.

Carine Van BOst

Carine Van Bost (1968) Opgeleid en werkzaam als freelance vertaler Engels/Frans/Nederlands. Als caregiver bied ik betekenisvolle ondersteuning aan (dementerende) ouderen. Vanuit mijn eigen verdiepingsweg geef ik ruimte aan intuïtief, verbonden en geïnspireerd leven. Tevens oprichter en coördinator van Kledingketting Den Bosch e.o.

 

Sinds december 2002 woon ik in kasteel Wuyvenhaerd in Engelen. Nog dagelijks ben ik dankbaar dat ik met man John en poes Pleuntje op deze rustige, natuurrijke plek woon!

Dankzij een burnout en mijn eigen-wijze herstelproces, ben ik de enorme waarde gaan beseffen van ons ruimtelijke, in de natuur gelegen leefgebied: hier is alle ruimte om te bewegen, te ontspannen en om in en met de natuur te zijn.

De verschillende aspecten van de leefomgeving, zowel de tastbare (zoals natuur, bomen, biodiversiteit, wandelpaden) als de ontastbare (zoals leefbaarheid, duurzaamheid, gemeenschap) raken mijn interesse en betrokkenheid.

Ik zet in op een mooie(re) wereld, een wereld waar vrede en verbinding, evenwicht en eerlijkheid, bewust en natuurlijk leven vanuit respect voor mens en dier, natuur en planeet vanzelfsprekende waarden zijn. Ik droom van een ‘eetbare’ buurt waar de openbare (groen)ruimte voorzien is van eetbare planten, fruitbomen en kruiden: een grote tuin door en voor de hele gemeenschap.

Alfred rombeek

Alfred Rombeek (1967) Opgegroeid in ‘s-Hertogenbosch, afgestudeerd Elektrotechniek en Commerciële Techniek. Werkzaam in de technische automatisering. Vele jaren ervaring als bestuurder in de sport en culturele sector.

 

Sinds 1994 woon ik met echtgenote en drie kinderen (1998) in Engelen, genietend van het ‘dorpse karakter en de rust, met het stadscentrum toch dichtbij’. Met groeiende waardering voor de vele mogelijkheden om in en rond Engelen en Bokhoven te wandelen, het Engelermeer met prachtige natuur, de rijke historie waarvan o.a. getuigen de overgebleven sporen van het Beleg van ’s-Hertogenbosch en de ontwikkeling van het unieke Haverleij (waar we een van de eerste bewoners waren), besef je steeds weer dat dit toch wel een bijzondere plek is.

Nu ik aan de rand van Engelen woon en veel buiten bezig ben, ervaar ik ook zelf steeds meer dat verkeersoverlast en -onveiligheid een stempel drukken op het gevoel van welbehagen in onze dorpen. Aan het verbeteren hiervan wil ik graag een bijdrage leveren. Ik zie de bestuursraad als een belangrijk gremium om hierin daadwerkelijk iets te bereiken.

Met in het bijzonder interesse in verkeer en mobiliteit, en een speciale affiniteit voor elektrisch vervoer en slimme laadinfrastructuur in het kader van de energietransitie, wil ik me inzetten voor een (verkeers)veiliger en duurzamer Engelen en Bokhoven.

Jan van heijningen

Jan van Heijningen (1955) advocaat bestuurs- en aanbestedingsrecht 

 

Ik ben Jan van Heijningen, geboren in ’s-Hertogenbosch en opgegroeid in Maasdriel net over de Maas bij Bokhoven. Ik heb van oudsher goede banden met Engelen en Bokhoven.

Van 1988 tot 2010 ben ik lid geweest van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch en heb daar diverse functies vervuld zoals fractievoorzitter, voorzitter van het presidium en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Ik woon op Zwaenenstede met uitzicht over de golfbaan, een sport die ik graag beoefen. Het unieke van Engelen Bokhoven is wonen midden in de natuur. In mijn vrije tijd ben ik toezichthouder bij een aantal culturele instellingen zoals het Zuidelijk Toneel en Erfgoed Brabant, lid van het kerkbestuur van Bokhoven en ben voorzitter van de stichting die daar lezingen organiseert over zingeving en maatschappij.

Ik wil mijn bestuurlijke ervaring en netwerk inzetten voor Engelen Bokhoven. Binnen onze gemeenschap bruist het van initiatieven die ondersteuning behoeven van gemeente en anderen. Het is belangrijk dat zij een steuntje in de rug krijgen want cultuur en sport zijn het cement van de samenleving. Ik wil daaraan graag een bijdrage leveren als lid van de bestuursraad Engelen Bokhoven, ik heb er zin in en hoop op uw stem.

Jan Selier; adviseur

Jan Selier (1952) Gepensioneerd gemeentelijk communicatieadviseur /voorlichter

 

Sinds december 2020 wonen wij, mijn vrouw Marlies en ik, met veel plezier in de Wuyvenhaerd in Engelen. Van 1981 tot 2018 heb ik in verschillende functies gewerkt voor de gemeente Ouder-Amstel. De laatste zestien jaar was dat als voorlichter en communicatieadviseur van de burgemeester en de gemeenteraad. Daarnaast hield ik mij bezig met de organisatie van allerlei evenementen voor de gemeenschap van Ouder-Amstel. Na mijn pensionering zijn wij op zoek gegaan naar woonruimte dichter in de buurt van onze kinderen, die in Brabant en Limburg wonen.

Onze kennismaking met Engelen en Bokhoven is ons uitstekend bevallen. Sinds wij hier wonen ervaren wij dagelijks de vriendelijkheid van alle mensen om ons heen. Ik ben lid van de heemkundekring Angrisa, waar ik op 31 oktober 2021 in het bestuur ben gekozen door de leden.

Vanaf juli van dit jaar neem ik actief deel aan de vergaderingen en activiteiten van de Bestuursraad. De sfeer in de Bestuursraad en vooral ook de inzet van haar leden spreken mij erg aan. Ik stel mij dan ook graag kandidaat om zo een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van Engelen en Bokhoven en de schitterende groene omgeving, waarin wij met ons allen wonen.

 

Philip van Beek (1954-2023)

Op 5 augustus is Philip van Beek, die zittend voorzitter was van de bestuursraad, overleden. 

Omringd door liefde heeft hij, ondanks zijn levenslust en wilskracht, het leven moeten loslaten.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.