presentaties van de dorpstafel energietransitie op 6 februari 2024

Download
Dorpstafel Energietransitie presentaties
Microsoft Power Point presentatie 15.3 MB
Download
s-Hertogenbosch klimaatneutraal 2045 pre
Microsoft Power Point presentatie 3.6 MB
Download
Presentatie warmtevisie voor Dorpstafel
Microsoft Power Point presentatie 10.5 MB
Download
Presentatie 06022024 metamophose Orduyne
Microsoft Power Point presentatie 4.3 MB
Download
Informatie VVE kastelen Engelen-Bokhoven
Microsoft Power Point presentatie 7.6 MB

Verslag en samenvatting van de Dorpstafel Wonen, Ontmoeten en Leefomgeving

Het was een bijzonder geslaagde en drukbezochte dorpstafel.  Met een enorme hoeveelheid reacties en informatie, waarvoor dank!

Lees in bijgaand verslag de opbrengsten van deze dorpstafel: 

Download
Resultaten van de dorpstafel Wonen, Ontmoeten en Groene Leefomgeving _ 10 november 2021
Resultaten van de Dorpstafel Wonen, Ontm
Adobe Acrobat document 887.7 KB

wijktafel wonen in de toekomst 18 november 2020

Deze dorpstafel kan vanwege Corona omstandigheden fysiek geen doorgang vinden.

Samen met de gemeente DB wordt gezocht naar mogelijkheden om deze digitaal te kunnen organiseren.

wijktafel Groene Delta, Zuiver Water 3 juli 2019

Download
Uitnodiging BREB dorpstafel Groene Delta, Zuiver Water_3 juli2019_19.30uur_Engelenburcht
Uitnodiging BREB dorpstafel Groene Delta
Adobe Acrobat document 497.3 KB

Wijktafel Zorg & Welzijn 16 januari 2019

Samen bouwen aan een gezonde en gezellige toekomst in Engelen, Bokhoven en Haverleij

Verslag en resultaten wijktafel Zorg & Welzijn van 16 januari 2019

Download
Ontmoeten is wens bij dorpstafel Zorg&Welzijn in Engelenburcht
Ontmoeten is wens bij dorpstafel ZorgWel
Adobe Acrobat document 614.7 KB

Burgemeester Mikkers op bezoek in Engelen

Burgemeester Mikkers komt naar Engelen/Bokhoven op 21 november 2018

Ter gelegenheid van de komst en kennismaking van burgemeester Mikkers naar Engelen-Bokhoven, organiseert de Bestuursraad Engelen Bokhoven op 21 november 2018, een dorpstafel  in de Engelenburcht, waarbij verenigingen en maatschappelijke organisaties in de gelegenheid worden gesteld om zich te presenteren en persoonlijk met onze nieuwe burgemeester Jack Mikkers kennis te maken.

Details en nadere invulling van deze bijeenkomst leest u in onderstaande uitnodiging, de bijeenkomst is van 20.00-21.30uur.

Namens de Bestuursraad, Bram van der Ploeg, Philip van Beek

Download
Uitnodiging Kennismaking burgemeester Mikkers met Engelen-Bokhoven
BREB Uitnodiging dorpstafel 22-11-2018.p
Adobe Acrobat document 55.1 KB

wijktafel Windturbinepark 11 juli 2017

Download
Wijktafel Windturbinepark Rietvelden, 11 juli 2017, 19.00-21.30uur, Engelenburcht
Inloopavond voor omwonenden en bewoners Engelen, Bokhoven en Kruiskamp.
wijktafel_windmolens.pdf
Adobe Acrobat document 211.5 KB

Wijktafel Windturbinepark Rietvelden, 11 juli 2017, 19.00u - 21.30u, Engelenburcht

Uitnodiging Wijktafel Windturbinepark Rietvelden

 

Beste bewoners,

Windpark de Rietvelden, het plan voor 4 enorme windturbines op en naast de Rietvelden, is door de gemeenteraad goedgekeurd.

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt vanaf 12 juni gedurende 6 weken ter inzage. Bent u tegen de komst van het windpark, dan dient u uw zienswijze uiterlijk 24 juli in te dienen bij de gemeente.

Een aantal van u is DIRECT-BELANGHEBBEND d.w.z. u krijgt zicht op de turbines, u woont binnen een STRAAL VAN ONGEVEER 1KM en u verwacht aanzienlijke overlast. Dan is het indienen van de zienswijze zelfs een voorwaarde om deel te nemen aan de

rechtsgang tot en met de Raad van State.

De bestuursraad van Engelen en Bokhoven nodigt u uit bij de wijktafel, dinsdag 11 juli 19.00u - 21.30u in de Engelenburcht.

Op deze inloopavond zal ook de vereniging “actiecomité WindparkRietveldenNEE” (voorheen bewonersplatform Engelen en Kruiskamp) u informeren over de stand van zaken.

Uw vragen zoals:

- Hoe schrijf ik een zienswijze? - Ben ik wel of geen belanghebbende? - Ik heb geen geld voor een advocaat, wie behartigt mijn belangen? kunt u voorleggen aan de leden van het actiecomité of aan de jurist. U kunt lid worden van de vereniging WindparkRietveldenNEE zodat u wordt vertegenwoordigd tijdens de procedure bij de Raad van State.

 

UW ZIENSWIJZE IS VAN GROOT BELANG! Denk hierbij aan:

- uw gezondheid en nachtrust, - geluidsoverlast, - veiligheid, - waardevermindering van uw woning, - horizonvervuiling, - slagschaduw, - schade aan de natuur

Wij hopen u allen hier te kunnen ontmoeten,

 

Namens de Bestuursraad Engelen & Bokhoven, Yolie Mulkens

 

Bent u verhinderd of hebt u nog vragen? Stuur dan een mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar

info@windparkrietveldennee.nl. Wij nemen dan contact met u op. 

Wijktafel Wijk-en Dorpsbudgetten, 30 januari 2017, 20.00uur Engelenburcht

Uitnodiging Wijktafel over Wijk- en Dorpsbudget (BIG+)

Het jaar 2017 is gestart en daarmee zijn er traditioneel ook een hoop wijzigingen doorgevoerd door de overheid. Zo ook voor de Bestuursraad. Vanaf 1 januari hebben wij als BREB geen BIG meer, maar zijn wij overgestapt naar het wijk- en dorpsbudget zoals dat door de gemeente genoemd wordt. Wij hebben dat omgedoopt tot BIG+. De grootste verandering hierin is dat wij als BREB meer financiële verantwoordelijkheden hebben gekregen. Zo moet bijvoorbeeld het vakantie jeugdwerk geen budget meer aanvragen bij de gemeente maar bij de BREB. Uiteraard blijven wij ook nog steeds de buurt initiatieven (voorheen BIG-aanvragen) stimuleren en goedkeuren maar ook grotere initiatieven ter verbetering en/of verfraaiing van de dorpen Engelen en Bokhoven.
Bent u ook zo benieuwd wat er voor u allemaal gaat veranderen, kom dan maandag 30 januari a.s. om 20.00 uur naar de Engelenburcht. Wij organiseren dan een wijktafel om u te informeren over de inhoud en werking van het wijk- en dorpsbudget. Deze wijktafel zal worden voorgezeten door Riekje Bosch en begeleid door de initiatiefnemer voor het wijk- en dorpsbudget Hans Michielsen van de gemeente Den Bosch.

Ik hoop u allen hier te kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet

Namens de Bestuursraad Engelen/Bokhoven

Margo van den Oord 

Bart de Visser