Download
Zienswijze BREB Windturbines met bijlagen_19 juli 2017
Zienswijze bestuursraad windturbines met
Adobe Acrobat document 2.8 MB

Windpark Rietvelden/Treurenburg

Portfeuillehouder en aanspreekpunt Yolie Mulkens

 

In reactie op de projectbeschrijving Windmolenpark heeft BREB op 19 juli 2017 zijn zienswijze op het te ontwikkelen windmolenpark bij de gemeente 's-Hertogenbosch aangeboden:

 

Uitgangspunt van de reactie van de BREB is dat alle bewoners binnen het bestuursgebied een bijdrage moeten kunnen leveren aan besparing op energie en waar mogelijk duurzame energieopwekking in de eigen woonomgeving mogelijk moeten maken zonder dat anderen daar overlast van ondervinden. De vele, grotendeels zelf gefinancierde zonnepanelen in Engelen en Bokhoven, geven al aan dat die eigen verantwoordelijkheid steeds vaker wordt genomen.

 

In 2013 is door het college besloten te onderzoeken of nabij de A59 de bouw van enkele nieuwe windturbines mogelijk is. Hoewel niet direct binnen het bestuursgebied van de BREB maar na eventuele realisering zijn de gevolgen in het bestuursgebied duidelijk zichtbaar en hoorbaar.

 

Daarom geeft de BREB een zienswijze op de voorgenomen plannen en worden vooral vragen gesteld zodat de BREB in de toekomst verdere meningsvorming formuleert mede naar aanleiding van de antwoorden van het College van B&W van ‘s-Hertogenbosch in wiens opdracht de projectbeschrijving is opgesteld.