Visie en speerpunten

Als basis voor zijn werkzaamheden is de bestuursraad bezig de speerpunten te verwerken in een visiedocument voor de periode 2022-2026. Het definitieve document wordt online gezet zodra het gereed is.