Visie en speerpunten

De bestuursraad heeft als basis voor zijn werkzaamheden een visie opgesteld voor de periode 2014-2018

 

Download
BREB_visie, missie en communicatie_2014-2018
BREB_visie, missie en communicatie_april
Adobe Acrobat document 287.5 KB