Werkwijze en Portefeuilles

Portefeuilles BREB 2022-2026 verdeling en bemensing

 

Algemeen emailadres voor alle leden van de bestuursraad: info@bestuursraad.nl

Voorzitter: Rob Pander Maat

Vicevoorzitter: 

Secretaris: Remco Frenken

Penningmeester: Pieter Kemper

 

Communicatie

Portefeuillehouder: Rob Pander Maat

Leden: Carine Van Bost en Jan Selier

Cultuur en Historie, Sport en Recreatie

Portefeuillehouder: Jan van Heijningen

Leden: Jan Selier

Duurzaamheid en Energietransitie

Portefeuillehouder: Remco Frenken

Leden: Rob Pander Maat en Pieter Kemper

Mobiliteit, Verkeer en Vervoer

Portefeuillehouder: Alfred Rombeek

Leden: Pieter Kemper en Rob Pander Maat

Natuur, Milieu en Openbaar groen

Portefeuillehouder: Carine Van Bost

Leden: Ruud van Eggelen 

Ouderen, Jongeren, Zorg, Welzijn en Educatie

Portefeuillehouder: Carine Van Bost

Leden: Jan Selier en Yvonne Schram

Wonen en Leefbaarheid

Portefeuillehouder: Yvonne Schram

Leden: Ruud van Eggelen en Jan van Heijningen

Wijk- en Dorpsbudget: 

Adviseurs: Yvonne Schram en Margo van den Oord