Werkwijze en Portefeuilles

De taken van de bestuursraad zijn verdeeld over portefeuillehouders met verschillende beleidsterreinen en/of speerpunten:

 

Portefeuilleoverzicht BREB 31 maart 2020 

Yvonne Schram, voorzitter, vertegenwoordiger Wijkraden; ys@bestuursraad.nl

Philip van Beek, vice-voorzitter

Paul Noz, penningmeester

 

Mobiliteit, verkeer en vervoer:   

Portefeuillehouder: Martin 

Leden: Rob 

Natuur, milieu, openbaar groen, duurzaamheid en energietransitie: 

Portefeuillehouder: Paul 

Leden: Martin en Rob   

Cultuur en Historie:  

Portefeuillehouder: John 

Leden: Philip en Yvonne  

Wonen, leefbaarheid, ouderen, jongeren, zorg, welzijn, educatie:  

Portefeuillehouders: Philip/Yvonne  

Leden: Margo en John 

Sport en recreatie (indien nodig helpen andere leden BREB):  

Portefeuillehouder: John 

Leden: Margo en Rob  

Communicatie:  

Portefeuillehouder: Margo  

Leden: John en Philip 

Verdeling Dorpsbudget: 

Portefeuillehouder: Margo 

Leden: Philip