Werkwijze en Portefeuilles

De taken van de bestuursraad zijn verdeeld over portefeuillehouders met verschillende beleidsterreinen en/of speerpunten:

 

Yvonne Schram, voorzitter, vertegenwoordiger Wijkraden; ys@bestuursraad.nl

Philip van Beek, vice-voorzitter

Paul Noz, penningmeester

 

Portefeuilles:

A. Mobiliteit, Verkeer en Vervoer; Martin Kroezen; mk@bestuursraad.nl

B.Natuur en Milieu; 

C. Cultuur en Historie; John Branderhorst

D.Wonen en Leefbaarheid; Educatie, Zorg en Welzijn; Yvonne Schram; ys@bestuursraad.nl

F. Sport en recreatie ; 

G. Communicatie; Margo van den Oord; mvdo@bestuursraad.nl

H.Wijk-Buurt en Dorpsbudget; Margo van den Oord; mvdo@bestuursraad.nl

J. Energietransitie; Yolie Mulkens, Martin Kroezen, Paul Noz