Openbare vergaderingen

Uitnodiging Openbare Vergadering BREB, 1 november 2021, fysiek in de Engelenburcht

Aanvang 20.00uur. 

Wilt u inspreken over een van de onderwerpen op de agenda, of een ander voor u belangrijk onderwerp, meld u dan aan als inspreker op de openbare vergadering. 

Insprekers kunnen zich melden via info@bestuursraad.nl tot 12.00uur van de dag van vergadering. Daarna is inspraak niet meer mogelijk. 

Wilt u als bezoeker deelnemen aan de openbare vergadering, stuur dan een berichtje via info@bestuursraad.nl met uw naam en emailadres zodat uw bezoek geregistreerd is.  Afhankelijk van coronavoorschriften zal er bij binnenkomst een presentielijst ter intekening klaarliggen.


Download
Conceptverslag Bestuursraad Engelen Bokhoven_5 juli 2021
Concept verslag BR Engelen 2021-07-05.pd
Adobe Acrobat document 255.7 KB