Statuten en regelementen

Verkiezingen Bestuursraden 21 maart 2018

Download
Leidraad Verkiezingen Bestuursraden van Empel en Meerwijk en van Engelen en Bokhoven 21 maart 2018
LEIDRAAD Bestuursraad Empel en Engelen G
Adobe Acrobat document 132.5 KB
Download
Statuut voor de Bestuursraden 2002
Met erkenning van de instellingsbesluiten en met respect voor de functie die de bestuursraden in het democratisch bestel vervullen hebben wij in overleg met de bestuursraden een statuut voor de bestuursraden vastgesteld, waarbij wij hen aanmerken als territoriale adviescommissies voor ons college, als bedoeld in het nieuwe artikel 82b van de (herziene) Gemeentewet.
Raadsvoorstel_statuut voor de bestuursra
Microsoft Word document 45.1 KB