Antennebeleid

Download
Advies BREB over antennemast nabij de sluis van Engelen_3mrt2017
Advies over antennemast nabij de sluis v
Adobe Acrobat document 599.9 KB
Download
Nota Antennebeleid gemeente 's-Hertogenbosch
Nota-Antennebeleid_gemeenteDB.pdf
Adobe Acrobat document 1.0 MB
Download
Advies Bestuursraad bij Nota Antennebeleid
Nota-Antennebeleid_AdviesBREB.pdf
Adobe Acrobat document 972.0 KB

Nota Antennebeleid 2016 ‘s-Hertogenbosch

De antennes binnen UMTS- en LTE-netwerken ‘leveren’ straling, waardoor er zogenaamde elektromagnetische velden ontstaan. In deze reactie op de Nota Antennebeleid 2016 van de gemeente ’s-Hertogenbosch richten wij ons als Bestuursraad in eerste instantie op de gezondheidsrisico’s die elektromagnetische velden met zich meebrengen.

Aanleiding

De vraag naar mobiel internet neemt nog altijd toe door het toenemende gebruik van de smartphone en tablets. Om aan deze vraag tegemoet te kunnen komen zijn operators druk doende hun mobiele netwerk uit te breiden. Hiervoor worden nog altijd nieuwe antenne-installaties geplaatst. Daartoe worden veelal UMTS- en LTE-netwerken gebruikt die de meeste capaciteit en snelheid bieden.

Voor een verantwoorde inpassing van antennemasten is beleid ten aanzien van de locatiekeuze nodig. Hiermee wordt vooraf duidelijkheid gegeven over hoe met aanvragen voor het plaatsen van antenne-installaties wordt omgegaan. Voor een groot deel van de locaties in de gemeente ’s-Hertogenbosch is er geen beleid.

De beleidsnota Antennemasten gemeente ’s-Hertogenbosch 2016 voorziet daarin. De nota geeft aan welke criteria de gemeente toepast bij het toestaan van afwijkingen van het bestemmingsplan of welke criteria zij kan opnemen in nieuwe bestemmingsplannen. Toepassing van criteria vergroot de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van burgers en aanvragers.