Naamgeving bruggetjes

Resultaat oproep en opvolgend advies BREB voor namen bruggetjes

Download
Resultaat en opvolgend advies BREB voor Namen Bruggetjes in ons bestuursgebied
Zie hier het resultaat van de inbreng vanuit de bewoners voor namen voor 13 bruggetjes in onze dorpen en het advies dat een commissie van deskundigen hiervoor recentelijk heeft uitgebracht aan de gemeente Den Bosch;
John Branderhorst, bedankt voor dit mooie initiatief!
Besluiten:
1. In principe geen namen van personen te gebruiken, omdat dit discussie kan oproepen;
2. Voorkeur voor het benoemen vanuit het hedendaags gebruik;
3. Advies gemeente: wat klinkt logisch in de volksmond.
Resultaat oproep voor Namen Bruggetjes i
Adobe Acrobat document 969.5 KB

Wonen   ontmoeten   zorg

Vragenlijst Wonen en woonomgeving in Engelen, Bokhoven, Haverleij

Via onderstaande knop bereikt u een vragenlijst over Wonen voor alle bewoners van Engelen, Bokhoven en Haverleij. De gevraagde informatie is bedoeld om samen tot goed onderbouwde keuzes voor het wonen in de toekomst voor onze dorpen te kunnen komen. Woont u in uw huidige woning naar wens? Of zou u misschien wel kleiner willen gaan wonen, zorgmogelijkheden in uw omgeving willen hebben? Uw woning willen delen? 

De informatie uit deze vragenlijst wordt door de bestuursraad gebruikt voor onderbouwing en keuzes voor het woonbeleid en de woonvoorzieningen in onze dorpen. Ook dient deze vragenlijst ter voorbereiding van een dorpstafel over Wonen, en Leefbaarheid waar wij u nu alvast voor uitnodigen. Deze zal plaatsvinden op 10 november 2021

Download
Zie hier voor meer informatie over mogelijke woonvormen:
Woonconcepten voor alle leeftijdsgroepen
Adobe Acrobat document 55.8 KB
Download
Zie voor meer informatie over mogelijke woonvormen:
Woonconcepten voor senioren en meergener
Adobe Acrobat document 55.8 KB

Download
Woonvisie 'sH 2020 doorvertaald naar Engelen, Bokhoven en Haverleij
BREB28sept2020_Woonvisie 'sH doorvertaal
Adobe Acrobat document 930.4 KB
Download
Presentatie Woonvisie Engelen Bokhoven_2-11-2020
Presentatie Woonvisie - BR Engelen Bokho
Adobe Acrobat document 823.7 KB

Download
Resultaten Bewoners in beweging 2019 en vooruitblik 2020
AdviesEB_20191112_Overview eindpresentat
Microsoft Power Point presentatie 580.0 KB
Download
Definitieve Woonvisie 's-Hertogenbosch
DEF_Woonvisie__s-Hertogenbosch.pdf
Adobe Acrobat document 5.6 MB