Fietstocht met burgemeester

Inspirerende fietstocht met burgemeester en wethouder spreekt tot ieders verbeelding! Fysieke uitwisseling en inzichten vormen win-win voor alle betrokken partijen!

Download
Boekje met foto's bij fietstocht met burgemeester_31 augustus 2021
Definitieve Route en beschrijving fietst
Adobe Acrobat document 5.4 MB

We praten er al jaren bestuurlijk met elkaar over en delen, nu al tè lang, informatie digitaal via onze computerschermpjes, maar op 31 augustus konden burgemeester Mikkers en wethouder Geers met eigen ogen aanschouwen hoe het er werkelijk uitziet in onze dorpen en wat er zoal speelt in het werkgebied van de Bestuursraad Engelen en Bokhoven, waaronder ook het Landgoed Haverleij. Ook onze wijkmanager Ton van Helvoort en ambtelijk secretaris Jane Pawiroredjo waren van de partij, evenals zes leden van de bestuursraad.

31 Augustus, de dag van de langverwachte fietstocht, bleek een stralende dag, jassen waren overbodig. Voor de veiligheid was wel iedereen voorzien van een geel hesje. Met z’n tienen togen we in stoet op de fiets, 3 uur lang, door het Engelense en Bokhovense land, dan weer ontspannen genietend, dan weer met wat meer aandacht voor onze bestuurlijke vraagstukken. De tocht was door leden van de bestuursraad terdege voorbereid, gedocumenteerd, uitgeprobeerd en vastgelegd in een boekwerkje ter gelegenheid van deze bijzondere dag. Start en finish waren deze keer bij Engelerhart, waar we gastvrij werden ontvangen door John Cornelissen, beheerder van dit complex.

Ieder lid van de bestuursraad fungeerde voor de burgemeester en wethouder als reisgids en vraagbaak voor een specifiek deel van de tocht, waardoor er veel afwisseling en goede interactie ontstond. De tocht voerde ons over de rotonde Beverspijken, via het fietspad bij het Engelermeer langs de A59, naar de landtong waar twee festivals voorzien waren. Na een uitgebreid gesprek hierover, met uitwisseling van informatie en standpunten van beide kanten, vervolgden we de route rond het Engelermeer, met aandacht voor de overblijfselen van de zandwinning van Boskalis en na ‘Meer van het Engelermeer’ het vervolg in een gezamenlijke aanpak van gemeente en bestuursraad voor de doorontwikkeling van het Engelermeer. Door Kasteel Daliënwaard langs Kasteel Velderwoude over het wilgenfietspad Henneweide, via de Omloop en Baronesse van Egmondweg naar Bokhoven.

In Bokhoven is er  aandacht voor: windturbines, snelheidsmeters, afvalcontainers, groenbeheer, biodiversiteit, Verftuin, insectenhotel, skatebaantje, bankjes, kerkgebouw en kunst, camping, Driekoningenplein, verkeersveiligheid, fietsstraat op de dijk, en horecagelegenheid Het Veerhuis.

Tussen de nieuwe kastelen over het zandfietspad naar beneden naar De Omloop richting het Slot. Aandacht voor de Kasteeltuinen Haverleij als prachtige biodiverse oase voor wandelaars, groentetuin voor kasteelbewoners en leeromgeving voor leerlingen van Antonius Abt. Door het Slot langs de school, met een wijklokaal voor biodiversiteit en De Herberg als succesvol voorbeeld van een burgerinitiatief voor een onmisbare ontmoetingsplek. Via de Graaf van Solmsweg aandacht voor de verkeersveiligheid en onduidelijke bebording en markering 30km zone, voor de aanlegsteiger met walstroom, via De Terp en De Kerkhof naar het pleintje bij de Protestantse Kerk, waar de sokkel wacht op het nieuwe beeldje.

Via de Achterstraat naar het pleintje bij de Engelenburcht en naar de Lambertuskerk. Hier is aandacht voor de herbestemming van de kerk, waar momenteel een aantal mogelijke opties voor zijn uitgewerkt, waar de best bij de mensen en bij de omgeving passende keuze uit gemaakt zal worden. En dat is zeker geen makkelijke opgave!

Hierna fietst het gezelschap via de Engelerschans, met initiatieven voor biodiversiteit, helaas tenietgedaan door niet synchroon lopen met het maaibeleid, terug naar Engelerhart.

Bij Engelerhart staat een heerlijke maaltijd op ons te wachten en zetten we al tafelend onze gesprekken voort over wat ons bezighoudt in Engelen, Bokhoven en Haverleij. Een presentatie over de Toekomst van Engelerhart biedt een inkijk over de vele sportieve en recreatieve mogelijkheden van deze locatie. Hoe mooi zou het zijn als we, ook bij eventuele terugloop van de onderwijsbehoefte, dit prachtige multifunctionele gebouw kunnen behouden als dorpshuis en ruimte voor ontmoetingsplek en burgerinitiatieven.

We sluiten de avond af met de burgemeester en wethouder te bedanken voor hun komst en betrokkenheid en bieden de burgemeester het boek aan van ‘Engelen, grensdorp aan de Dieze’.

Burgemeester Mikkers bedankt alle leden van de bestuursraad voor de goed voorbereide en verzorgde dag. Het bezoek heeft hem positief verrast. Hij geeft aan hiermee een duidelijker beeld te hebben gekregen van het bestuursgebied  Engelen, Bokhoven en Haverleij en vraagt de bestuursraad om door middel van een nader uit te werken dorpsontwikkelplan mede richting te geven aan de gewenste doorontwikkeling van onze dorpen.

Wij kijken als bestuursraad met trots terug op een zeer geslaagde dag, met een prachtige fietsroute, prima sfeer, heerlijke maaltijd, goede toelichtingen en presentaties en een positieve impuls voor het vervolg van een mooie samenwerking tussen b&w en bestuursraad.

 

September 2021, namens de bestuursraad, Margo van den Oord